گربه با کلاه بابا نوئل
ماهيچه متفاوت در هر گوش گربه به حيوان اجازه مي‌دهند تا يک شنوايي کنترل شده‌داشته باشد. بدين صورت گربه مي‌توانند هر کدام از گوش‌هاي خود را آزادانه نسبت به ديگري حرکت دهد؛ با اين قابليت گربه مي‌تواند در حالي که در يک جهت حرکت مي‌کند گوش خود را در جهت مخالف بچرخاند همچنين بيشتر گربه‌ها مي‌توانند گوش‌هاي خود را به سمت بالا بگيرند. در هنگام عصبانيت يا وحشت‌زدگي گربه گوش‌هاي خود را مي‌خواباند. گربه‌ها همچنين در زمان بازي يا زماني که صدايي از پشت سر بيايد گوش‌هاي خود را به سمت عقب مي‌چرخانند.
نظرات کاربران
UserName