تصوير سياه و سفيد دو حلقه ازدواج کنار گلهاي رز
در انجيل اشاره‌اي به حلقه نامزدي نشده است، اما در پيدايش حلقه به عنوان نماد وفاداري و دوستي اشاره شده است، عقيده اي نيز وجود دارد كه در دوره حضرت موسي(ع) حلقه وجود نداشته اما در دوره‌هاي بعد به وجود آمده است. در دوره اي نيز حلقه آهني موسوم بوده كه به نشانه تعهد براي عروس فرستاده مي‌شده اين حلقه آهني به عنوان نماد دوام پايداري ازدواج ساخته مي‌شده است.
نظرات کاربران
UserName