موزه هرم معکوس در هانوي
مجموعه تصاوير موزه هرم معکوس در هانوي که توسط شرکت معماري GMP آلمان طراحي و ساخته شد است .
نظرات کاربران
UserName