دو حلقه ازدواج روي گلبرگهاي سفيد گل
استفاده مردان از حلقه نسبتا جديد است تا ميانه قرن 20 بيشتر زنان بودند كه حلقه در دست مي‌كردند كه شايد يادآور روزهايي بود كه زنان جزوي از املاك و دارايي همسرانشان بودند. بعد از جنگ جهاني دوم بسياري از مردان با جدايي‌هاي طولاني مدت از همسران خود مواجه شدند و از آن زمان آن‌ها نيز شروع به استفاده از حلقه به عنوان نشانه‌اي از تاهل كردند يعني آن چه موجب مي‌شود همواره به ياد همسران خود باشند.
نظرات کاربران
UserName