تصوير سازي خارق العاده با ميخ
مارکوس لوين هنرمند نقاش و مجسمه ساز با استفاده از چکش و ميخ تصاويري بسيار زيبا و خارق العاده طراحي کرده است جهت ساخت اين نقاشيهاي ميخي بيش از 50000 هزار ميخ استفاده شده است
نظرات کاربران
UserName