تختي به شکل کتاب مخصوص کودکان
اين تخت که به شکل کتاب توسط Yusuke Suzuki ساخته شده ايده اي هوشمندانه براي ايجاد محيط بازي براي کودک و با قابليت ورق زدن و ايجاد فضاي اختصاصي براي خواب در شب طراحي شده است
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
تخت کتابي

تخت کودک

تخت چند منظوره
تصاویر مرتبط