تصاويري زيبا و ديدني از استان اردبيل
صنايع‌ دستي‌ استان‌ اردبيل‌ بسيار متنوع‌ است‌. انواع‌ دست‌ باف‌هاي‌ فرش‌، مسند، شال‌، ورني‌، گليم‌، جاجيم‌،پشتي‌، قلاب‌، خورجين‌ و انواع‌ صنايع‌ دستي‌ فلزي‌، چوبي‌، مسي‌، برنجي‌، نقره‌ كاري‌، قلمكاري‌، خاتم‌ كاري‌ وسفال‌ گري‌ و... از نمونه‌هاي‌ صنايع‌ دستي‌ شهرها و روستاها و عشاير استان‌ اردبيل‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. انواع‌شيريني‌، حلوا و عسل‌ اردبيل‌ نيز معروف‌ است‌.
نظرات کاربران
UserName