تصاويري زيبا و ديدني از استان اردبيل
شهرستان‌ اردبيل‌ در ??? كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. در غرب‌ آن‌ آتشفشان‌ خاموش‌ سبلان‌ قرار داردو آب‌ و هواي‌ آن‌ در طول‌ سال‌ از معتدل‌ تا بسيار سرد متفاوت‌ است‌. اردبيل‌ يا «آرتاويل‌» يك‌ كلمه‌ اوستايي‌ به‌معني‌ جايگاه‌ مقدس‌ است‌. ايرانيان‌ قديم‌ بناي‌ اردبيل‌ را به‌ «باذان‌ فيروز» نسبت‌ مي‌دهند. آثار و اشيايي‌ كه‌ به‌قرن‌هاي‌ ?? تا ?? قبل‌ از ميلاد مربوط‌ است‌، در حفاري‌هاي‌ نمين‌ اردبيل‌ بدست‌ آمده‌، همچنين‌ سنگ‌ نبشته‌اورارتويي‌ مربوط‌ به‌ قرن‌هاي‌ ? تا ? قبل‌ از ميلاد در ارسباران‌ نشانگر قدمت‌ تاريخي‌ آن‌ در ادوار گذشته‌ است‌.
نظرات کاربران
UserName