تصوير يکي از بازيگران فيلم هالک شگفت انگيز (Incredible Hulk) بنام تيم راث (Tim Roth)
فيلم هالک شگفت‌انگيز بيانگر حوادثي است که پس از بمب گاما اتفاق مي افتد. راوي داستان دکتر بروس بنر است که توانسته درماني براي وضعيت خاص خود بيابد اما سلسله حوادثي او را وادار به بازگشت به شکل غول بزرگ سبز رنگ مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName