پوستر فيلم هالک شگفت انگيز (Incredible Hulk)
فيلم هالک شگفت انگيز ادامه ي بر هالک قديمي ساخته ي انگ لي است ولي خبري از بازيگران قبلي در اين فيلم نيست. فيلم قبلي هالک فيلم چندان جالبي نبود و عجيب بود که کمپاني بازهم خواسته که ادامه ي براي اين فيلم بسازد ولي خوب اين فيلم را با بازيگرهاي مطرحي ساختند ولي متاسفانه باز هم توفيقي کسب نکردند و حتي ادوارد نورتن دوست داشتني هم نتواست کمکي به اين فيلم کند چون مشکل از جايه ديگري اب ميخورد. مشکل داستان هالک و نوع شخصيتش هست که نمي تواند حس همذات پنداري در بيننده ايجاد کند.معمولا براي اين که شخصيت هاي کميک بتوانند حس همذات پنداري در بيننده ايجاد کنند بايد وجوه انساني نيز داشته باشند مثل مرد عکبوتي با اين از قدرت خاصي برخوردار هست ولي مشکلات خيلي از انسان ها را دارد و يا بتمن که در فيلم شواليه تاريکي ديگر هيچ وجه غير انساني نداشت و فقط برتري اش تکنولوژي بود . ولي هالک يک غول سبز بزرگ خشمگين هست  که وجوه انساني اش خيلي کم است و بيشتر يک شخصيت انيميشني هست براي همين نمي تواند به خوبي با بيننده ارتباط برقرار کند.
نظرات کاربران
UserName