تصوير بازيگر نقش اول فيلم هالک شگفت انگيز (Incredible Hulk) بنام ادوارد نورتون (Edward Norton)
هالک شگفت‌انگيز فيلمي است به کارگرداني لوئيز لترير و محصول سال ???? است که ادامه فيلم هالک نيز مي‌باشد. بروس ونز با برخورد با عشعه ي گاما وقتي عصباني ميشود تبديل به يک غول سبز ويرانگر ميشود... لوييس لتريه ابتدا بسيار علاقه مند به کارگرداني مرد آهني بود اما پس از آن که کارگرداني آن به جان فاوريو رسيد پيشنهاد دنباله هالک را پذيرفت.لوئيز لترير پيش از اين فيلمهاي تماما تجاري ترانسپورتر و ترانسپورتر ? و دني سگه (رها شده) را کارگرداني کرده است.
نظرات کاربران
UserName