يک دسته گل کنار يک پارچ آب
در جامعه مدرن امروزي گلهاي طبيعي مصرف زيادي جهت مراسم و مناسبهاي گوناگون دارند . بطور خلاطه مي توان گفت كه گلهاي كوچك زيبا و تازه به منظور بيان افكار ، احساسات افراد و برقرار كردن ارتباط به كار مي روند . زندگي را رنگارنگ و زيبا و خوشايند مي سازند و به شهرهاي مدرن زندگي تازه اي مي بخشند. با اهداي گل عواطف و احساسات خود را بيان کنيم و ديگران را شگفت زده نماييم. دست کم با اين کار طراوت، شادابي، خنده و صميميت جاي سلام و احوالپرسي روزمره و تکراري ما را خواهد گرفت و در وجود طرف مقابل غوغايي شگفت انگيز به پا خواهد شد.اهداي گل نياز به مناسبت ندارد و بد نيست بعضي وقت ها شاخه اي گل به همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزند و همکار و آن هايي که دوستشان داريم هديه بدهيم.
نظرات کاربران
UserName