تصاويري زيبا و ديدني از استان اردبيل
اين‌ مسجد باقي‌مانده‌ يك‌ بناي‌ بزرگ‌ از دوره‌ سلجوقيان‌ است‌ كه‌ در گورستان‌محله‌ پير شمس‌الدين‌، قرار دارد. در بدنه‌ مناره‌، دو سنگ‌ نبشته‌ مربوط‌ به‌ قرن‌هاي‌ ? و ? ه.ق‌ به‌جامانده‌ بود كه‌به‌ موزه‌ منتقل‌ شده‌ است‌. سفال‌ها و آثار مكشوفه‌ پيرامون‌ مسجد به‌ سده‌هاي‌ پنج‌ و شش‌ هجري‌ قمري‌ و دوره‌سلجوقي‌ تعلق‌ دارد. بقاياي‌ كتيبه‌هاي‌ فروريخته‌ و شكسته‌ سده‌هاي‌ سوم‌ و چهارم‌ نيز در زير ديوار سنگي‌سراسري‌ بدست‌ آمده‌ است‌.
نظرات کاربران
UserName