يک شاخه گل همراه با قلم و دوات
بهترين استفاده اي که مي توان از گل اين هديه شادي بخش نمود آن است که گل هاي مختلف را در معاني متفاوت به عزيزانمان و آن هايي که دوستشان داريم هديه بدهيم. اين کار موجب مي شود تا موجي از شادماني و احساس صميميت و رضايت در وجود آن ها به حرکت درآيد و غم و اندوه و مشکلات را مورد هجوم قرار دهد، علاقه افزايش مي يابد و محبت ها پايدارتر مي شود. قلم، ابزاري براي نوشتن است که براي افزودن جوهر به يک سطح که معمولاً کاغذ است استفاده مي‌شود. انواع گوناگوني از قلم وجود دارد که شامل خودکار، روان‌نويس، خودنويس و ماژيک مي‌شوند. دَوات،جوهَردان يا مُرَکَّب‌دان يک ظرف کوچک شيشه‌اي، سفالي يا مسوار است که براي نگه‌داشتن مرکب نوشتاري به‌کار مي‌رود. نگارنده، نوک قلم يا قلم‌موي خود را در مرکب درون دوات مي‌زند و سپس به نوشتن يا ترسيم مي‌پردازد. جوهر دوات همچنين براي پر کردن خودنويس بکار مي‌رود. دوات‌ها معمولاً داراي يک درپوش پيچشي يا لولايي هستند و گاه يک نمد جذب‌کننده نيز درون شيشه دوات قرار مي‌دهند تا از نوک قلم چکه‌گيري کند.
نظرات کاربران
UserName