تصاوير امام خميني
پروفسور ياوس اوسوس،رييس "اتحادية راه اسلامي در اروپا" و استاد برجسته دانشگاه‌ در آلمان:
امام خميني(ره)، بيدارگر همه موحدان در عصر ما است، احياي دين و معنويت در روزگاري که سيطره ماديت و ابزار مادي و انديشه هاي ضد معنوي، جامعه بشري را در چنبره خود گرفته بود، مديون او و ياران انقلاب اسلامي است.
نظرات کاربران
UserName