پوستر ارتحال امام خميني
دکتر «فرانسيسکو اسکودرو بداته‏» رئيس فدراسيون جوامع اسلامى اسپانيا:

«چهره حيات بخش امام خمينى در جهان اسلام، امرى غير قابل اغماض مى‏باشد و ايشان يکى از بزرگترين شخصيت هاى قرن حاضر محسوب مى‏شوند. وى افزود: انقلاب اسلامى ايران، به رهبرى امام خمينى سبب بروز تحولات و دگرگوني هاى عظيم در جهان اسلام شد و وى چهره جديدى از اسلام را ارائه کرد. انقلاب ايران ، درس مبارزه عليه بى عدالتى و مقابله با حکومت هاى ديکتاتورى و غير انسانى را آموخت. »
نظرات کاربران
UserName