پوستر ولادت امام محمدباقر عليه السلام
کنيه امام "ابو جعفر" بود. مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبي (عليه السلام) است. بنابراين نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت امام حسن (عليه السلام) و از سوي پدر به امام حسين (عليه السلام) مي رسيد. پدرش حضرت سيدالساجدين، امام زين العابدين، علي بن الحسين (عليه السلام) است . تولد حضرت باقر (عليه السلام) در روز جمعه سوم ماه صفر سال 57 هجري در مدينه اتفاق افتاد.
نظرات کاربران
UserName