تصوير چند سرباز زير يک پل در يک بازي رايانه اي
بازي‌ها، سرگرم کننده و مفرح هستند.اين بازي‌ها به دليل سرگرم‌کننده بودن و ايجاد حس نشاط، مي‌توانند در روحيه بچه‌ها مؤثر بوده و دقايق خوشي را برايشان فراهم کنند. همزمان با بازي، کودک علاوه بر تخليه انرژي با فضايي شاد مواجه است که براي ادامه برنامه‌هاي روزانه، کمک مناسبي براي اوست. البته باز هم تأکيد بر انتخاب مناسب بازي، ضروري است.
نظرات کاربران
UserName