تصوير يک سرباز در هواپيما در حال تيراندازي در يک بازي رايانه اي
بازي هاي شبيه ساز يکي از انواع سبکهاي بازيهاي رايانه اي است که طرفداران خود را دارند.اين بازي ها که اکثرا با اهداف آموزشي به صورت عملي منتشر ميشوند فرد را در محيطي شبيه سازي شده قرار ميدهد گويي که واقعا سوار هواپيما ماشين يا قايق است . در اين گونه بازي ها سعي شده تا در حده امکان تمامي جزئيات ماکت اصلي مورد توجه قرار بگيرد و انيميشن ها تا جاي ممکن واقعي باشند.Combat flight simulators هم زير شاخه اي است که بازيکن به پرواز و پيکار با هواپيماهاي جنگي ميپردازد.
نظرات کاربران
UserName