تصاويري زيبا و ديدني از کشور بحرين
پادشاهي بحرين کشوري است جزيره‌اي در خليج فارس. پايتخت آن منامه است. زبان اصلي عربي و زبان‌هاي فرعي انگليسي، فارسي و اردو است. داراي ??? کيلومتر مربع است که کوچکتر از کوچکترين استان ايران است از هفتصد کيلومتر مربع مساحت اين کشور نزديک به چهارصد کيلومترمربع آن بياباني است. بحرين به «جزيره يک ميليون نخل» نيز شهرت داشته‌است. بحرين شامل سه شهر يا به عبارت بهتر سه جزيره اصلي منامه و محرق و ستره است و منامه يعني بزرگ‌ترين اين جزاير پايتخت آن به شمار مي‌آيد. در بحرين روستاهايي هم دارد که همه آن‌ها در فاصله‌هاي نزديک به يکديگر قرار دارند.
نظرات کاربران
UserName