تصوير يک قبرستان در يک بازي رايانه اي
بازي‌هاي کامپيوتري، مي‌تواند براي کودکان، تمرين منطق و حل مسائل باشد. چند سالي است که در کشور ما هم، گذراندن دوره‌هاي پيش دبستاني الزامي شده است. در اين دوره‌ها کودکان بيشتر با مفاهيم کلي مورد نياز در برنامه‌هاي آموزشي، آن‌هم از طريق بازي و سرگرمي آشنا مي‌شوند.برخي از بازي‌هاي رايانه‌اي مي‌توانند اين نقش را در سنين پايين‌تر و در خانه ايفا کنند.
نظرات کاربران
UserName