تصوير يک ماشين بنفش در کوچه در يک بازي رايانه اي
نکاتي براي والدين در مورد بازيهاي رايانه اي : 1- مدت زمان بازي را محدود کنيد. 2- به شرح و توضيح بازي و گروه سني متناسب براي بازي دقت کنيد. 3- از بچه‌ها بخواهيد تا تکاليف خود را قبل از بازي انجام دهند. 4- دستگاه بازي يا کامپيوتر را در اتاق خواب کودکان قرار ندهيد. 5- با کودک خود بازي کنيد و از اين بازي لذت ببريد. 6- در مورد محتواي بازي (اين‌که در بازي چه اتفاقي خواهد افتاد؟) از کودک خود سؤال کنيد. 7- کودک خود را تشويق کنيد تا با دوستانش نيز بازي کند يا ساير فعاليت‌ها، غير از بازي‌هاي رايانه‌اي (بويژه فعاليت‌هاي اجتماعي) را انجام دهد.
نظرات کاربران
UserName