تصوير يک زن در حال حرکت بسوي قلعه اي شبيه سماور در يک بازي رايانه اي
در اکثر بازي‌ها و بسته به انگيزه طراحان، زن‌ها شخصيت‌هايي ضعيف قلمداد مي‌شوند. اين موضوع نيز از آن دست مسائلي است که در ذهن کودک نقش مي‌بندد و در مراحل مختلف زندگي، حتي به مادر خود، کمتر اطمينان مي‌کند و در ضمير ناخودآگاهش، مادر، خواهر و… را فاقد قدرت لازم براي تحليل و حل مشکلات مي‌بيند. پس آنها را مشاوران خوبي نمي‌داند و گرايشش به سوي دوستاني است که در ظاهر قوي‌ترند.
نظرات کاربران
UserName