تصوير يک بابا نوئل با صورت و دستي شبيه هشت پا در يک بازي رايانه اي
بعضي از باز‌ي‌ها تمريني براي يادگيري مهارت‌هاي زندگي هستند.با انتخاب بازي‌هاي مناسب، مي‌توان در کنار سرگرمي، بچه‌ها را با مهارت‌هاي مختلفي که در سنين بالاتر به آنها نيازمندند، آشنا کرد.اين نوع آموزش چون از طريق بازي و بدون بايد و نبايدهاي گاه‌وبيگاه والدين صورت مي‌گيرد، اثراتي عميق‌تر و ماندگارتر دارد.
نظرات کاربران
UserName