تصوير يک قلعه و چند اژدهاي پرنده در يک بازي رايانه اي
بازي‌هاي رايانه‌اي مي‌توانند موقعيتي را براي بازي همزمان بچه‌ها و والدين با هم فراهم سازند.در دوره‌اي که والدين حتي براي کارهاي شخصي خود، فرصت چنداني ندارند، دقايقي بازي با بچه‌ها، موهبتي است که از اين جعبه‌هاي جادويي ساخته است.اگر قدري در اين موضوع دقت کنيم به يقين اهميت آن ‌را درمي‌يابيم. ارزش زماني که براي کودک خود مي‌گذاريم آن‌گاه روشن‌تر خواهد شد که توجه کنيم، از اين طريق فرصتي را براي ذکر چند نکته کوتاه يافته‌ايمآن هم درست در همان زمان که کودک‌مان غرق در شادي و لذت است و به قول اساتيد تربيت، اين فرصت‌‌ها بهترين زمان براي تذکراتي مختصر هستند. فراموش نکنيم که همين در کنار هم بودن نيز به‌تنهايي بسيار مفيد خواهد بود و آثار تربيتي فراواني درپي خواهد داشت.
نظرات کاربران
UserName