ضريح مطهر حرم حضرت زينب سلام الله عليها
مقبره حضرت زينب سلام الله عليها در وسط حرم با ضريحي نقره‌اي و اطراف آن هشت ستون کاشي کاري شده که گنبد بر آن استوار شده وجود دارد. ديوارهاي مقبره تا نصف آن سنگ سفيد و بقيه آئينه کاري بوده و نمونه‌اي از هنر و معماري ايراني اسلامي است. بناي داخل و خارج ساختمان و همچنين مناره‌ها و گنبد از حدود بيست سال پيش است ولي توسعه‌هاي اطراف صحن و تزئينات آنها همگي از سوي جمهوري اسلامي انجام شده‌است. بر اساس کتاب زندگاني چهارده معصوم (چاپ پيش از انقلاب ، نويسنده: حسين عمادزاده ناشر: طلوع) بناي ساختمان مقبره حضرت زينب (س)در زمان محمد رضاشاه پهلوي و به دستور فرح پهلوي شهبانوي ايران ساماندهي ، طلا کاري و تزئين شد و هزينه هاي مربوط به نگهداري ان ماهيانه ازسوي شهبانو فرح ارسال مي شد.
نظرات کاربران
UserName