حرم حضرت زينب سلام الله عليها
قريه‌اي که در آن قبر حضرت زينب سلام الله عليها قرار دارد، در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين قريه به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع مي‌باشد. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و ماذنه‌هاي قبر ايشان ديده مي‌شود. گنبد ساختمان طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName