ضريح مطهر حرم اميرالمومنين علي عليه السلام
حرم علي بن‌ابي‌طالب عليه السلام، آرامگاه امام اول شيعيان در شهر نجف عراق قرار دارد. علي بن ابي‌طالب در سال ?? قمري به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادي کشته شد و در پشت کوفه دفن گرديد که بر اساس وصيت خود وي قبر او مخفي نگه داشته شد و قرن دوم هجري، در عصر هارون الرشيد، محل قبر علني شد. به عقيده شيعيان، آدم و نوح هم در کنار علي بن ابي‌طالب دفن شده‌اند.
نظرات کاربران
UserName