بارگاه منور اميرالمومنين علي عليه السلام
بارگاه حضرت علي عليه السلام که بزرگترين شخصيت عالم هستي پس از رسول اکرم است مقدس ترين مکان روي زمين بعد از مکه و مدينه است . حديثي معروف از پيامبر نقل شده که فرمود "من زار عليا بعد وفاته فله الجنه " هر کس حضرت علي را بعد از وفاتش زيارت کند  مستحق بهشت است. به عقيده شيعيان، آدم و نوح هم در کنار علي بن ابي‌طالب دفن شده‌اند. حضرت آدمي که اولين انسان و اولين پيامبر است. حضرت آدم چند سالي در کوفه زندگي کرده و حدود مسجد کوفه را مشخص نمود بعد به مکه رفت ودر همانجا از دنيا رفت و مدفون شد در جريان طوفان نوح ،حضرت نوح ماموريت يافت که در هنگام گذشتن از مکه و و طواف کعبه تابوت حضرت آدم را از قبر خارج کند وبا کشتي به کوفه بياورد و در جوار مرقد مطهر حضرت علي دفن نمايد. حضرت نوح نيز يکي از پيامبران اواللعزم است که در کوفه فعلي زندگي مي کرد.
نظرات کاربران
UserName