ضريح مطهر حرم اميرالمومنين علي عليه السلام
حرم مطهر امام علي (ع) مهمترين زيارتگاه و سبب شهرت و اهميت شهر نجف مي باشد. در داخل حرم مطهر علاوه بر مزار امام علي(ع) ، قبر حضرت آدم و حضرت نوح(ع) نيز قرار دارد ، در اين حرم مرقد بيش از 40 تن از علماي شيعه از جمله مقدس اردبيلي، شيخ عباس قمي ، سيد ابوالحسن اصفهاني، شيخ انصاري ، علامه حلي، سيد مصطفي خميني و... همچنين قبور تعدادي از پادشاهان شيعه نيز قرار دارد ، حرم مطهر در بخش غربي شهر نجف فعلي و در مرکز محدوده نجف قديم (مدينه القديمه) که شکلي بيضوي مانند دارد، قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName