تصوير ضريح امام حسين عليه السلام و شهداي کربلا
شيعيان باور نيکي به زيارت حسينِ علي داردند، به‌گونه‌اي که در کتاب‌هايشان بيشترين زيارات درباره? همين امام است. مانند : هيچ فرشته? مقرب و پيامبر فرستاده‌اي نيست مگر از خدا مي‌خواهد که بگذارد امام حسين را زيارت کند؛ پس هَي دسته‌اي از روان‌هاي پيامبران و فرشتگان فرومي‌آيند و دسته‌اي فرامي‌روند. ( کامل الزيارات، باب ??، ص ???، حديث ? )
نظرات کاربران
UserName