تصوير هوايي از بين الحرمين
شيعيان مابين آرامگاه حسين بن علي و عباس بن علي را که ??? متر مي‌باشد را بين الحرمين مي‌نامند. موقعيت آن در شهر کربلا تقريبا در ??? کيلومتري جنوب غربي بغداد است. طرح توسعه بين الحرمين در مهرماه ?? با عمليات تخريب برخي ساختمان‌ها و هتل‌هاي موجود در محدوده طرح آغاز شد. مساحت طرح، حدود يک ميليون و پانصد هزار متر مربع است که از خيابان "ميثم تمار" آغاز مي شود و با گذشتن از خيابان "جمهوري" به سمت ديگر بين الحرمين خواهد رسيد. به دليل گران بودن ساختمان‌ها و هتل‌هاي موجود در اين منطقه، بودجه بسيار هنگفتي براي خريداري و تخريب آن مورد نياز است. تاکنون ?? ميليار دينار عراقي از دولت عراق و مقداري نيز از بودجه شهرداري کربلا و اعانات حرمين دريافت شده است. شرکتي از کشور امارات متحده عربي اين طرح را برعهده دارد. اين طرح تا سال ???? ميلادي به پايان مي رسد.
نظرات کاربران
UserName