نماي دروني بي ام دبليو BMW 2011 3-Series
نماي دروني سري جديد ماشين هاي بي ام دبليو BMW 2011 3-Series که پيشرفت فوق العاده اي نسبت به مدل هاي قبل داشته است . موتورهاي جديد براي مدل هاي 335 و ظاهري جديد براي مدل هاي قابل تبديل و کوپه از مشخصات اين سري است . براي لوازم داخل ماشين و تودوزي به سفارش و انتخاب مشتري از چرم يا مواد ديگر و با رنگ هاي قهوه اي خاکستري قرمز و..استفاده مي شود . اين ماشن که داراي دو در و ظرفيت 4 نفر است در دو نوع قابل تبديل و کوپه در سال 2010 به قيمت روز به بازار خواهد آمد .
نظرات کاربران
UserName