يک ماهي قرمز در حال پريدن از مونيتور لب تاپ به اقيانوس
ماهي هاي قرمز کوچک حيوانات بسيار سخت جاني هستند و هر چيزي را مي خورند. لذا به راحتي مي توانيد در شرايطي که غذاي مناسب در دسترس نداريد از خرده هاي نان، شيريني و ... به مقدار کم بعنوان غذا به آنها بدهيد. اما اگر در نگهداري آنها مبتدي هستيد به شما پيشنهاد مي شود از غذاهاي آماده آنها که ارزان قيمت هم مي باشد تهيه کنيد. فقط مطمئن باشيد که غذايي را که مي خريد مربوط به Goldfish مي باشد. ماهي هاي نيز مانند انسان به پروتئين، ويتامين و ... براي رشد و زندگي نياز دارند. در ارتباط با غذا دادن بايد دقت کنيد که دادن زياد غذا به آنها و ماندن آنها در ظرف باعث آلودگي آب شده و براي ماهي ها خطراتي به همراه خواهد داشت. سعي کنيد به مقدار بسيار بسيار کم در سه نوبت غذايي همانند خودتان به آنها غذا دهيد، مقدار آن بايد بگونه اي باشد که اضافه غذا در آب نماند. ريختن شن يا ماسه کف ظرف مي تواند حس بودن در منزل را براي اين ماهي قرمزها بيشتر کند. دقت کنيد که بيش از دو يا سه سانتيمر ارتفاع ماسه کف ظرف نباشد چرا که در غير اينصورت مي تواند محيط خوبي براي رشد خزه و باکتري ها باشد. همچنين بايد از ماسه ايي استفاده کنيد که ل
نظرات کاربران
UserName