قرآني باز همراه با تسبيح که سوره بقره را نشان ميدهد
سوره بقره را از آن جهت بقره ناميده‌اند که داستان بقر (گاو) بني اسرائيل در اين سوره آمده است. اين سوره مدني است و در جزء اول قرآن و بعد از سوره مبارکه حمد قرار دارد. اين سوره اولين سوره‌اي است که در مدينه بر خاتم الانبياء صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نازل گرديده و پس از آن سوره انفال دومين سوره‌اي است که در مدينه بر پيامبر نازل شد. اين سوره را (فسطاط القرآن : سراپرده قرآن) نيز ناميده‌اند. پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود : هر چيزي را رفعتي است و رفعت قرآن سوره بقره است. هر مومني که در خانه خود آنرا تلاوت نمايد تا سه روز شيطان وارد آن خانه نشود. و نيز فرمود : هرکس اين سوره را تلاوت نکند خانه‌اش از خيرات خالي باشد.
نظرات کاربران
UserName