بانويي مشغول تماشاي فوتبال در ورزشگاه
فاطمه آجرلو در كنار سعيدلو ، مشغول ديدن بازي تيمهاي فوتبال سايپا و سپاهان است كه عصر جمعه در ورزشگاه انقلاب كرج با برتري تيم فوتبال سايپا به پايان رسيد.
نظرات کاربران
UserName