رئيس اسبق مجلس شوراي اسلامي در زور خانه
حاج علي اکبر ناطق نوري رئيس اسبق مجلس شوراي اسلامي ازجمله ورزشکاران با سابقه ورزش زورخانه است. در اين تصاوير وي در جمع ورزشکاران شهرستان نور به همراه برادرش ديده مي شود.
نظرات کاربران
UserName