پوستر روز مادر
در ايران روز مادر و روز زن (به طور رسمي ?? جمادي الثاني) که گفته مي‌شود زادروز فاطمه زهرا سلام الله عليها دختر پيامبر اسلام است. از آنجا که اين روز بر مبناي تقويم قمري است روز مشخصي نداشته و در طول سال در گردش است.
انگلستان، نخستين کشوري بود که روز مادر را بوجود آورد. در برخي از کشورهاي غربي (ازجمله انگلستان) دومين يکشنبه ماه مه هر سال روز مادر نام مي‌گيرد. اين فکر توسط خانمي بنام جوليا واردهو به آمريکا برده شد و اولين روز ماه ژوئن به عنوان روز مادر تعيين گرديد. در سال ???? کنگره آمريکا دومين روز ماه مه را به عنوان روز مادر تعيين نمود. در ژاپن، زادروز همسر وقت امپراطور به عنوان روز مادر گرامي شمرده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName