يوزپلنگ ايراني در شرايط نيمه اسارت
منطقه مياندشت خراسان شمالي با بيش از 80 هزار هکتار يکي از زيستگاههاي يوزپلنگ ايراني است که در اين مکان فقط يک يوز نر وجود دارد و بايد يوز ماده اي براي اين يوز نر وجود داشته باشه که تکثير صورت بپذيرد.
نظرات کاربران
UserName