دوازدهمين جشنواره لاله ها در روستاي گرماب
دوازدهمين جشنواره لاله ها با عرضه 400 هزار شاخه از انواع گل لاله در رنگهاي گوناگون در روستاي گرماب گچسر در معرض بازديد عموم قرار گرفته است.
نظرات کاربران
UserName