روستاي پاز، زادگاه حکيم ابوالقاسم فردوسي
تصاوير روستاي پاز زادگاه حکيم ابوالقاسم فردوسي از شاعران نامي ايران در قرن چهارم هجري قمري است.
نظرات کاربران
UserName