گزارش تصويري: بهار درکشورهاي مختلف دنيا(1)، تاجيکستان
در اين مجموعه تصويري سعي خواهيم کرد فصل بهار را در کشور تاجيکستان به معرض تماشاي کاربران بگذاريم.
نظرات کاربران
UserName