حدیثی از امام باقر در مورد زود جواب دادن
نظرات کاربران
UserName