گزارش تصويري شماره اول از زورخانه ذوالفقار اردبيل
ورزش زورخانه‌اي يا ورزش باستاني نام مجموعه حرکات ورزشي است که از گذشته‌هاي دور در کشورمان رواج داشته‌است. منبع: خبرگزاري مهر
نظرات کاربران
UserName