فرشي بافته شده از چوبي
اين مجموعه طراحي شده از مواد چوبي هندسي که بوسيله دست و ليزر برش داده شده و يک سطح نرم را براي ايجاد شکل هاي مختلف بوجود آورده است. اين ايده عالي توسط: Elisa Stroyzk از برلين اجرا شده است.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
فرش چوبي

Wooden Carpet
تصاویر مرتبط