تبليغات محيطي جالب؛ آنچه رفته، بر ميگردد
ديد هوشمندانه طراح براي انتخاب قاب زيبا براي تبليغات محيطي، منجر به خلق 4 پوستر براي فشار بر افکار عمومي بجهت پايان دادن به جنگ در عراق و کاهش يافتن نارنجک، تفنگ، موشک و تانک در سراسر جهان براي ائتلاف جهاني صلح شد.
نظرات کاربران
UserName