طراحي جالب قالب چاي کيسه اي شبيه لباس
در اين تصاوير شما مفهوم بسته بندي نوين و بسيار موثر براي چاي کيسه را مشاهده مي کنيد. شکلي طراحي شده شبيه به تي شرت ها که آويزان بر روي چوب لباسي اند و به بصورت تناسب در داخل يک فنجان قرار مي گيرند. ايده هاي خلاقانه از Soon Mo Kang.
نظرات کاربران
UserName