خانه باغ بر سقف، طرحي جالب در معماري خانه ها
تيم طراحي معماران Guz در سنگاپور خانه اي با نام "خانه ميرا " طراحي کرده اند که نمونه خوبي از معماري پايدار که از سقف براي باغ و يا باغچه بعلت کمبود فضاي سبز استفاده شده است.
نظرات کاربران
UserName