طراحي داخلي براي يک رستوران
طرح فوق توسط شرکتي که صرفا داراي تخصص در طراحي داخلي براي رستوران ها مي باشد طراحي شده است، در اين تصاوير يک مثال عيني از يکي از بهترين آثار معمار ايتاليايي Pierluigi Pui در محله Olivomare در لندن را مشاهده مي کنيد که ديواره هاي و نما هاي آن با الهام از منابع و مناظر متعدد دريايي در جهان اطراف تزئين و ساخته شده است بريا سروغذا هاي دريايي.
نظرات کاربران
UserName