تبليغات جالب يک شرکت توليد پودر لباس شويي
پوستر تبليغاتي زيبا براي طيف وسيعي از پورد شتشوي شرکت تجاري هنکل آلمان با نام پرسيل (Persil) ، با تاکيد بر عنصرحفاظت از رنگ پارچه از ايده هاي آژانس طراحي DDB.
نظرات کاربران
UserName